Etikett-, emballasje- og logodesign

Et produkt som skal hevde seg i den store mengden av konkurrerende produkter, må kunne fange kundens oppmerksomhet. Derfor handler etikett-, emballasje- og logodesign i stor grad om visuell kommunikasjon. God design er iøynefallende og interessant og blir lagt merke til av kunder og konsumenter.

 

Patternscape har mange års erfaring med design og originalarbeid for produksjon av etiketter. Vi kan hjelpe deg med alt du trenger fra design til ferdig trykk. Fordi produkter og emballasjer er forskjellige, og fordi bruks- og lagringsforhold varierer med hensyn til temperatur og fukt, er det svært viktig at etikettens materiale, lim, format, tekst, strekkoder ivaretar kravet til kvalitet og holdbarhet i tillegg til  myndighetenes opplysningskrav.

 

Patternscape har nært samarbeid med trykkerier og leverandør av utstyr for påsetting av etiketter. EDB Service, som holder til i samme kontorer som oss, leverer alt fra etikettprintere til tilhørende programvare og dispensere.

 

Brosjyrer, visittkort, trykksaker

God grafisk design gir visuell støtte til dine ideer og ditt budskap.

Selv om mye informasjon og markedsføring i dag er digital, er det fortsatt et stort behov for trykksaker – etiketter, visittkort, brosjyrer, hefter og reklamemateriell av ulikt slag.

 

Trykksaker kan være et viktig kommunikasjonsmiddel mellom deg og dine kunder. Fordi de kan deles ut, holdes i hånden og blas i, har de flere og mer kreative anvendelsesområder enn nettsider og sosiale medier.

 

Patternscape har mange års erfaring med grafisk industri og bred kunnskap om design- og reproarbeid, trykkemetoder og materialer. Vi kan ta hånd om hele prosessen fra designarbeid til ferdig trykk.

 

Nettsider og responsiv webdesign

Å være profesjonelt til stede på nettet styrker din profesjonelle identitet.

 

Internett er gjerne det første en mulig kunde tyr til når han eller hun søker etter informasjon om en virksomhet eller et produkt. Det gjelder i enda større grad etter at smarttelefonen gjorde sitt inntog. Det sier seg selv at nettsiden er viktig, og en strategisk kommunikasjonskanal. Jo mer tiltalende og informativ den er, jo bedre inntrykk av virksomheten og produktet vil en besøkende få.

 

Mange vil hevde at en nettside som ikke tilpasser seg ulike plattformer - PC, nettbrett, mobil – er utilstrekkelig. I dag bør en nettside være såkalt responsiv, altså mobil- og nettbrettvennlig.

 

Patternscape kan designe og bygge din nettside - en tiltalende nettside som effektivt kommuniserer med målgruppen du ønsker å nå. Og naturligvis gjør vi den responsiv.

 

Profileringsartikler og reklamemateriell

Egenproduserte og modifiserte produkter skreddersydd for deg.

 

Skal man vedlikeholde og forsterke en visuell profil i markedet, er det viktig å minne kundene på at man fins og pleie de forbindelser man har. Det kan man gjøre på flere måter og på flere plattformer. Noe som alltid slår an, er å gi små gaveartikler med logo til kunder og ansatte: minnepinner, memo- og postit-blokker, luer, headnecks, esker, vesker, osv. Både kunder og ansatte har behov for å bli sett og husket, og en liten oppmerksomhet kan være det som skal til for at kunder og ansatte skal fortsette å føle tilhørighet til deg og dine produkter.

 

Patternscape kan designe og skaffe salgsartikler og reklamemateriell av denne typen. Ta kontakt om du har en profileringsidé du ønsker å realisere.

 

post@patternscape.no •  Copyright©Patternscape 2016  •   +(47) 404 99 815

post@patternscape.no   •   +(47) 404 99 815

 

Copyright©Patternscape 2016